Залучення капіталу:

- Фінансування операцій (в т.ч. MBO, LBO, BF).
- Боргове фінансування.
- Фінансування за рахунок часткового розміщення акцій/частки компанії.

Злиття та поглинання:

- Злиття та приєднання компаній.
- Купівля компаній.
- Продаж компаній.

Фінансове консультування:

- Підготовка компаній до залучення інвестора.
- Підготовка компанії до IPO.
- Реструктуризація.

Дистриб'юція та просування товарів і послуг:

- Просування української продукції на зовнішні ринки збуту.
- Пошук нових потенційних іноземних партнерів.
- Маркетингові дослідження зовнішнього ринку.

Аутсорсинг бухгалтерського обліку:

- Послуги з ведення бухгалтерського обліку та підготовки звітності.
- Консультування з питань фінансового та податкового обліку.
- Відновлення втрачених даних бухгалтерського або податкового обліку.

Нерухомість:

- Консультація та пошук нерухомості;
- Показ об'єктів нерухомості;
- Кваліфікований юридичний супровід під час укладання угоди;
- Консультація щодо оподаткування та вибору оптимальних схем проведення розрахунків.