Фінансове консультування

Зазвичай в компаніях середнього розміру відсутній окремий відділ корпоративного фінансування. Це призводить до затягування термінів виконання задач поставлених керівництвом компанії, а також підвищує ризики прийняття невірних управлінських рішень.

Компанія «Ві енд Ей Фінансові Рішення» готова надавати своїм клієнтам послуги зовнішнього консультанта з корпоративних фінансів: розробка бізнес планів та підготовка презентацій, побудова фінансових моделей та проведення фінансового аналізу.

Підготовка компаній до залучення інвестора

Для залучення стратегічного чи фінансового інвестора компанія повинна відповідати цілій низці вимог.  

Під час підготовки компанії до залучення стратегічного чи фінансового інвестора, компанія «Ві енд Ей Фінансові Рішення» надає наступні послуги:

 • консультації щодо корпоративної реструктуризації компанії;

 • аналіз фінансового стану компанії;

 • розробка плану заходів по підвищенню прозорості бізнесу, рівня корпоративного управління;

 • розробка середньо- та довгострокової стратегії залучення стратегічного інвестора;

 • підготовка довгострокової фінансової моделі;

 • визначення цільових стратегічних чи фінансових інвесторів;

 • підготовка   інформаційного  меморандуму  про   компанію   для   подальшої  розсилки   потенційним інвесторам;

 • організація тендеру серед зацікавлених інвесторів;

 • розгляд  пропозицій   інвесторів,   підписання  протоколу   про  наміри та угоди про ексклюзивність з найбільш прийнятним інвестором;

 • організація фінансової та юридичної експертизи компанії (due diligence);

 • погодження структури транзакції;

 • підготовка договорів купівлі-продажу;

 • організація розрахунків, закриття транзакції.

Підготовка компанії до IPO

В разі якщо компанії вибирають IPO для фінансування своєї діяльності, у них виникає багато питань,  які потребують відповідей від кваліфікованих спеціалістів. Для вирішення даних питань необхідно залучення досвідченого незалежного консультанта.  

Компанія «Ві енд Ей Фінансові Рішення», маючі гарні партнерські відносини з інвестиційними банками та провідними інвестиційними банкірами, виступаючи незалежним консультантом, готова надати наступні послуги щодо підготовки до проведення IPO:

 • розробка оптимальної корпоративної структури;

 • проведення тендеру серед інвестиційних банків;

 • визначення потенційних інвесторів;

 • координація роботи з аудиторами, юристами;

 • участь у підготовці документації по розміщенню (в т.ч. інформаційних меморандумів).

Реструктуризація

В межах проектів з реструктуризації основна ціль компанії «Ві енд Ей Фінансові Рішення» - допомогти компаніям вийти із складного фінансового становища. Можливість вийти із кризової ситуації та домовитися з кредиторами з’являється  лише в разі, якщо компанія займає активну позицію з реструктуризації своєї заборгованості. Часто менеджменту компанії не вдається самостійно розробити план виходу із ситуації, що склалася. Інколи, в разі якщо перемовини з кредиторами зайшли в глухий кут, компанії необхідний незалежний консультант, який може виступити арбітром.    

В межах реструктуризації компанія «Ві енд Ей Фінансові Рішення» готова надавати своїм клієнтам наступні послуги:

 • проведення переговорів, щодо цілого ряду питань пов’язаних зі зміною діючих умов запозичень у зв’язку з порушенням умов фінансування або отримання нових кредитів для виходу із кризової ситуації;

 • координування взаємодії дебіторів, кредиторів та ради директорів;

 • залучення фінансування зі сторони інвестиційних фондів з метою рефінансування заборгованості та подальшого розвитку бізнесу.